Kontakt
KŘIŽÍK GBI, a.s.

KŘIŽÍK GBI, a. s.
Solivarská 1/A
080 01 Prešov,
Slovenská republika
e-mail: gbi@krizikgbi.sk
 
IČO: 36453943
IČ DPH: SK2020011235
DIČ: 2020011235
 
Spoločnosť je zapísaná  v Obchodnom registri  Okresného súdu v Prešove, oddiel Sa, vložka číslo 10056/P
 
KŘIŽÍK GBI, a.s.
Napíšte nám ...
 
Telefonický kontakt: +421 51 7725 801

Bankové spojenie
 
Tatra banka, a.s. ,
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2572 9087
SWIFT: TATR SK BX