Profil spoločnosti
Frantisek Křižík

František Křižík sa narodil v Plánici pri Klatovách 8.júla 1847. Jeho životnú dráhu sprevádzala harmónia a uspokojivý pocit naplneného života. Hoci si maturitu nemohol zaplatiť, na techniku sa dostal ako mimoriadny študent bez maturity.

Celý život bol neúnavným propagátorom využitia elektrickej energie pre všetky možné oblasti ľudského konania. Presadzoval a realizoval elektrifikáciu v osvetlení, v pohone zariadení v poľnohospodárstve, továrenskej výrobe. Bol priekopníkom elektrickej dopravy na koľajniciach a na cestách. Zaslúžil sa o výstavbu vodných elektrární, vývoj a výrobu zariadení pre elektrické železnice.

 
Úvod
História

Krátky prehľad jeho činnosti:

1878 - zúčastnil sa na svetovej výstave v Paríži, kde bola vystavovaná Jabločkova oblúková                lampa, bol mu udelený patent v Rakúsku na oblúkovú lampu

1881 - zúčasnil na prvej elektrotechnickej výstave v Paríži

1882 - získal samostatný Ríšskonemecký patent na oblúkovú lampu (predtým mu bol udelený v                ostatných štátoch Európy a v Amerike ).Výťažok z výroby oblúkových lámp a predaja patentu                mu umožnil plne sa venovať elektrotechnike.

1884 - zriadil plynovú elektráreň

1887 - začal s výrobou svetlometných súprav

1891 - zúčastnil sa na výstave v Prahe, realizoval osvetlenie celej výstavy

1900 - Svetová výstava v Paríži , vystavoval trojfázový generátor spojený s parným strojom, motory               pre električky , lustre, získal dve zlaté medaily

1906 - bol menovaný čestným doktorom technickým technických vied

1907-1908 - relizoval stavbu niekoľkých vodných elektrární

1908 - jubilejná výstava v Prahe, predviedol parný generátor pre elektráreň v Pardubiciach,                 elektrickú lokomotívu, benzinoelektrické osobné auto, regulátor elektrického osvetlenia

1911 - získal licenciu na zariaďovanie elektrického osvetlenia vlakov podľa anglického patentu.

F. Křižík bol obdarený veľkou inžinierskou jasnozrivosťou a fantáziou. Bol "špičkou" svojej doby, dosiahol úspechy na poli vynálezcovskom i v oblasti podnikania. Sme hrdí na skutočnosť, že náš podnik nesie jeho meno.

Zomrel 22.1.1941.