Meracia technika
Elektromechanické elektromery

Jednofázové
elektromechanické elektromery typového radu EJ 92. a EJE92. sa používajú na meranie elektrickej energie v jednofázových sústavách nízkeho napätia s frekvenciou 50 Hz, alebo 60 Hz. Spĺňajú požiadavky na meranie v triede presnosti 2 podľa normy STN EN 62053-11, STN EN 62052-11, STN EN 50470-1 a STN EN 50470-2.

Trojfázové elektromechanické elektromery typového radu ET 32. a ET 42. sa používajú na meranie elektrickej energie v trojfázových sústavách v domácnostiach, v priemysle i v energetike s menovitým napätím do 500 V s  frekvenciou 50 Hz, alebo 60 Hz. Vyrábajú sa pre zapojenia priame i nepriame (cez meracie transformátory prúdu alebo cez meracie transformátory prúdu a napätia). Spĺňajú požiadavky na meranie v triede presnosti 2, alebo 1 podľa normy STN EN 62053-11 a STN EN 62052-11 (watthodinové), v triede presnosti 3 podľa normy IEC 60145 (varhodinové).
Úvod
Elektronické elektromery
ISAR
Elektromechanické elektromery


Prednosti
elektromerov značky KŘIŽÍK:

- široký sortiment vyhotovení pre rôzne druhy inštalácií a sietí
- dlhodobá životnosť a spoľahlivosť v prevádzke overené dlhoročnou výrobou a používaním
- vybrané náhradné diely pre servisný sklad na požiadanie odberateľa môžu byť súčasťou dodávky
- diely dôležité pre údržbu ako spodné a horné ložiská, číselník, svorky, napäťové cievky sú    unifikované pre jednofázové aj trojfázové    elektromery
- dobre prístupné a ľahko nastaviteľné regulačné prvky
- spoľahlivé a bezpečné pripojenie na sieť
- číselník s veľkými valčekmi, so skokovým účinkom
- viaceré opatrenia proti nedovoleným manipuláciám

Katalógy:

Jednofázové elektromechanické elektromery

Trojfázové elektromechanické elektromery

Jednofázové elektromechanické elektromery
Trojfázové elektromechanické elektromery