Meracia technika
ISARISAR – Inteligentný systém na automatizovaný zber dát - RS485

       ISAR – Inteligentný systém na automatizovaný zber dát - RS485

                              

Úvod
Elektronické elektromery
ISAR
Elektromechanické elektromery

ISAR – Inteligentný systém na automatizovaný zber dát - PLC
ISAR – Inteligentný systém na automatizovaný zber dát - PLC
Jednofázový priamy a polopriamy elektronický elektromer s PLC modulom KŘIŽÍK E1S – PLC Jednofázový priamy a polopriamy elektronický elektromer s PLC modulom KŘIŽÍK E1S – PLC
Trojfázový priamy a polopriamy elektronický elektromer s PLC modulom KŘIŽÍK E3S – PLC Trojfázový priamy a polopriamy elektronický elektromer s PLC modulom KŘIŽÍK E3S – PLC
Datakoncentrátor DK – MT100 s trojfázovým modulom PLC a meraním celkovej energie Datakoncentrátor DK – MT100 s trojfázovým modulom PLC a meraním celkovej energie
Agregačný server a užívateľské rozhranie systému ISAR Agregačný server a užívateľské rozhranie systému ISAR
Externá komunikačná jednotka MT-29N pre meradlá s impulzným výstupom a sériovým rozhraním Externá komunikačná jednotka MT-29N pre meradlá s impulzným výstupom a sériovým rozhraním