Meracia technika
Elektronické elektromery
 

Jednofázové elektronické elektromery
typového radu E1S sa používajú na priame aj nepriame meranie činnej energie v jednofázových sústavách nízkeho napätia s frekvenciou siete 50 Hz, alebo 60 Hz. Merací systém elektronických elektromerov E1S spĺňa požiadavky na meranie v triede presnosti 1 alebo 2 podľa medzinárodnej normy STN EN 62053-21 a STN EN 62052-11. Elektromer je vybavený obvodom vysielania impulzov, ktoré sú úmerné spotrebovanej energii, čo rozširuje jeho použitie aj pri koncentrácii a spracovaní údajov o nameranej elektrickej energii.
Úvod
Elektronické elektromery
ISAR
Elektromechanické elektromery

Trojfázové elektronické elektromery typového radu E3S sa používajú na meranie činnej a jalovej elektrickej energie v trojfázových sústavách napätia s frekvenciou 50 Hz, alebo 60 Hz. Môžu sa použiť aj ako základné prvky automatizovaného sledovania a regulovania elektrickej energie. Do siete sa zapájajú priamo alebo cez meracie transformátory (polopriame i nepriame zapojenie). Merací systém elektronických elektromerov E3S spĺňa požiadavky na meranie v triede presnosti 1 a 2 podľa STN EN 62053-21, STN EN 62052-11 a STN EN 62053-23. Prúdové a napäťové rozsahy, zapojenie svoriek, vyhotovenie svorkovnice sa dodávajú podľa požiadaviek zákazníka.

Prednosti elektronických elektromerov značky KŘIŽÍK:

- vyššia presnosť merania elektrickej energie oproti bežným elektromechanickým elektromerom
- široký rozsah meraného prúdu
- nízka hodnota nábehového prúdu
- nízka hodnota vlastnej spotreby prúdového a napäťového obvodu
- spoľahlivé a jednoduché pripojenie na sieť
- viaceré opatrenia proti nedovoleným manipuláciám
- možnosť rôznych modifikácií výstupného vysielacieho obvodu podľa požiadaviek zákaznika

Katalógy:

Jednofázové elektronické elektromery

Trojfázové elektronické elektromery

Jednofázové elektronické elektromery
Jednofázové elektronické elektromery s LCD displejom
Trojfázové elektronické elektromery
Trojfázové elektronické elektromery s LCD displejom