Strojárenská výroba
Úvod
V Ý R O B A   P O Z A S T A V E N Á   o d   1. 10. 2018

Našim výrobným programom je výroba súčiastok z oblasti ľahkého strojárstva. Technologické možnosti spoločnosti sú charakterizované strojným vybavením v nasledujúcich oblastiach:

  1. Plošné tvárnenie
  2. Trieskové obrábanie

Zabezpečíme aj povrchovú úpravu:
   - zinkovanie
   - čiernenie
   - eloxovanie
   - farbenie
   - kataforézu

Rovnako odmastenie a olejovanie dielcov.

Úvod
Plošné tvárnenie
Trieskové obrábanie