Profil spoločnosti
Úvod
 
Obchodné meno: KŘIŽÍK GBI, a. s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Solivarská 1/A, 080 01 Prešov,
Slovenská republika
Úvod
História
   
História: Spoločnosť KŘIŽÍK GBI, a.s. nadviazala na bohaté výrobné tradície svojich zakladateľov v oblasti meracej techniky. Korene týchto tradícii siahajú v Prešove do roku 1947. Výroba súčiastok z oblasti ľahkého strojárstva sa začala od roku 1997.
Obchodná značka: Elektrotechnické výrobky spoločnosti sú známe miliónom zákazníkov po celom svete pod označením KŘIŽÍK resp. grafickou značkou .